Kuća i ured

Najnovije

Prava potrošačaŠta sa oštećenom robom: Kome se kupac može žaliti i da li će dobiti nazad svoj novac?

Ako trgovac osporava nedostatak, a potrošač ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašteni sudski vještak ili nadležni institut u BiH. Ukoliko i nakon toga kupac nije zadovoljan, može se obratiti nadležnom inspekcijskom organu